Header image

Geldof Infra

Geldof Infra kenmerkt zich door een slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en besluitvaardig.

Riolering

Watermanagement staat voor alle maatregelen om de waterhuishouding in een gebied in te richten en te beheren. Belangrijk onderdeel hiervan is de riolering. Geldof Infra biedt ondersteuning op alle mogelijke terreinen. We realiseren rioleringen, waterzuiveringsinstallaties vanaf de bron tot aan het eindpunt. Deze tracks bestaan steeds vaker uit een ingenieus systeem van leidingen, die vuil- en schoonwater gescheiden opvangen, het terug draineren in de ondergrond of juist tijdelijk opslaan in een bassin om het oppervlakte water schoon te houden. Daarnaast vervangen of plegen we onderhoud aan bestaande (pers-)leidingen en putten in alle diameters en soorten buizen. Betonbuizen, PVC-leidingen, HDPE-leidingen of Gres-leidingen; voor Geldof Infra is geen systeem onbekend meer.