Header image

Geldof Infra

Geldof Infra kenmerkt zich door een slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en besluitvaardig.

Wegenbouw

Het ontgraven, verplaatsen en verwerken van grond (zand) is integraal onderdeel bij al onze infra-, en waterwerken. Als geen ander begrijpen wij dat het aanleggen van wegen, bouwrijp maken van industrieterreinen en woonwijken snel en efficiënt moet gebeuren. Omdat we volledig in eigen beheer deze opdrachten uitvoeren, kunnen wij uw planning optimaal beheersen. We gaan verantwoord om met het milieu, en handelen volgens de geldende richtlijnen om schade aan het milieu te voorkomen. Bij elk project maken wij vooraf een doordachte planning, waardoor we in staat zijn om met zo min mogelijk energie een maximaal rendement te behalen. Vooraf wordt er een KLIC- melding gedaan, en de eventueel aanwezige netwerken worden gelokaliseerd, om zo graafschade te voorkomen. Tevens onderschatten we ook de historische elementen niet die verborgen in de aarde kunnen zitten. Waar nodig wordt speciaal materieel ingezet en eventueel onder begeleiding van deskundige archeologen ontgraven.