Header image

Geldof Infra

Geldof Infra kenmerkt zich door een slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en besluitvaardig.

Verhardingen

Iedereen maakt elke dag gebruik van verhardingen: naar het werk, het parkeerterrein bij het sportveld of op je eigen terras. Geldof Infra brengt deze verhardingen in alle mogelijke vormen aan. Zoals asfalt, betonstraatstenen, gebakken straatstenen, waterdoorlatende verharding, natuursteen, grind, grasbetontegels, betonplaten enz. Ons specialisme ligt enerzijds bij het ouderwets handwerk voor sierbestrating en anderzijds het machinaal aanbrengen van bestratingen. Wij hebben diverse ploegen straatmakers, die voorzien van de modernste hulpmiddelen om het werk te verlichten, kwalitatief hoogwaardig werk afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vacuüm techniek voor het stellen van trottoirbanden, en het leggen van betonplaten in alle soorten en maten. Daarnaast beschikt Geldof ​​​​​​​Infra over diverse hydraulische bestratingsklemmen waarmee we tal van formaten stenen en tegels aanbrengen.

De overheid stelt eisen aan de verwerking van elementenverharding. De arbeidsinspectie ziet er streng op toe dat de fysieke belasting van de stratenmaker binnen de wettelijke normen blijft. Met de CROW-publicatie ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’ ligt er een praktische oplossing voor te zware fysieke belasting van straatmakers. Uitgangspunt is een keuze voor mechanisch straten. De CROW-publicatie legt een basis voor een eenduidig afwegingskader en voorziet in richtlijnen die gezond werken borgen. Een stappenplan leidt naar een verantwoorde keuze voor mechanische verwerking en/of handmatig werk. Daarnaast heeft mechanisch straten de afgelopen tijd bewezen dat de kwaliteit zelfs beter is dan bij handmatig straten. Het risico op fysieke overbelasting wordt effectief aangepakt. Een belangrijke ontwikkeling voor de branche is het vervallen van de tilgewichten. Hiermee wordt de afweging voor al of niet mechanisch verwerken van elementen veel helderder. Machinaal straatwerk biedt vele voordelen ten opzichte van het traditionele straten. Naast de gezondheid van de straatmaker is de snelheid ongetwijfeld het belangrijkste voordeel van machinaal bestraten. De overlast voor omwonenden of winkeliers wordt tot een minimum beperkt. Het productieproces op een bedrijfsterrein kan veelal ongehinderd doorgaan. Machinaal straten past dus prima in deze tijd, waarin het gaat om goede arbeidsomstandigheden. De combinatie van mens en machine zorgt daarvoor!