Header image

Geldof Infra

Geldof Infra kenmerkt zich door een slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en besluitvaardig.

Waterbouw

Waterbouw; een essentieel aspect van de Nederlandse infrastructuur. Dagelijks zijn er diverse instanties bezig om te zorgen dat wij het droog houden. Wij ondersteunen hen met het onderhoud aan watergangen en gemalen. Denk hierbij aan:

  • Reinigen en aanleggen gemalen,
  • Plaatsen of vervangen van beschoeiing of damwand,
  • Aanbrengen van duikers,
  • Baggeren en maaien van sloten en watergangen,
  • Vervangen of aanleggen van drainage,
  • Aanbrengen van natuurvriendelijke oevers,
  • Inrichten van natuurgebieden als waterbuffer,
  • Aanbrengen van ecologische verbindingszones.