Nieuwbouw de Kampanje te Terneuzen

Termijn: februari 2020 t/m mei 2021

Grondverzet: 4.500M3

Voor aannemingsbedrijf van der Poel B.V. verrichten wij het benodigde grondwerk ten behoeve van het nieuw te bouwen gebouw de Kampanje aan de kop van de Noordstraat te Terneuzen.
We hebben de bouwput ontgraven en vervolgens 3.000M3 zand geleverd en verwerkt voor fundatie van het gebouw en als ondergrond voor de boorstelling.

Na de het boren van de fundatiepalen hebben we het zand ontgraven en de verschillende vloerniveaus gereed gebracht voor het storten van de beton.
Tevens hebben we naast het werkterrein een tijdelijke bouwplaats gerealiseerd.