Rioolrenovatie Waterschap Scheldestromen regio Schouwen-Duivenland en Zeeuws-Vlaanderen

Looptijd contract: 2020 - 2023

In samenwerking met Kumpen N.V. hebben we een raamovereenkomst met het Waterschap Scheldestromen voor de renovatie van een aantal rioolstelsels.
De civiele werkzaamheden en tijdelijke verhardingen worden door ons uitgevoerd, het aanbrengen van liners in het riool en coaten van putten wordt uitgevoerd door Kumpen.

Met onze putbekisting hebben we een aantal betonputten vernieuwd tot 5,3M onder het maaiveld, de bestaande betonputten hebben een te kleine afmeting waardoor er geen goede toegang was tot het riool.